RESEVILLKOR

Ta del av våra resevillkor genom att klicka på PDF symbolen. Läs även övrig information nedan som är viktig att ta del av

VIKTIGT ATT VETA

Ta del av resevillkoren

Tänk på att alltid ta del utav resevillkoren innan resan. Du måste ange vid bokningen att du godkänt villkoren för att din bokning skall gå igenom och godkännas.

Vi rekommenderar även att du tar del av våra övriga tips för att din resa skall bli så lyckad som möjligt.

Vid Specialresor gäller inte dom vanliga resevillkoren. Vid sådana resor gäller 100% betalningsskyldighet oavsett när resan avbokas såvida inte annat avtal gjorts mellan trawell och motpart

Resegarantilagen

Kammarkollegiet

tel. 08-7000800

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenären när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre (3) månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information besök Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollergiet / Resegarantinämnden på tel. 08-700 08 00

Ha i åtanke dock om Researrangören har i sina villkor minimiantal för att en resa skall kunna genomföras kan du inte begära ersättning vid inställd resa och detta har meddelats dig.

Reseförsäkring

Viktigt att du går igenom din försäkring

Det är viktigt att ha ett ordentligt försäkringsskydd. Kontrollera alltid vilken typ av försäkring du har och vilket reseskydd som ingår. Om du har en hemförsäkring bör du kontrollera om den inkluderar ett reseskydd utanför Norden.

Observera att EU´s sjukvårdskort ENDAST gäller vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. Tänk på att det oftast utomlands innebär att man betalar direkt på plats en avgift vid privat läkarbesök. Den avgiften (hel eller del) kan du sedan få tillbaka vid hemkomsten.

Förstärkt Reseförsäkring

Extra vid behov

Om du känner att du behöver köpa till ett förstärkt försäkringsskydd utöver det du får via din hemförsäkring, kortföretag etc, finns det ett antal olika alternativ på marknaden. Det kostar då allt ifrån runt 65kr till några hundra kronor per vecka. Du kan även köpa en extra försäkring för avbeställningsskydd ( rekommenderas )

Ett exempel kan vara att man förstärker sin reseförsäkring för sin Racer Cykel, Mtb Cykel, Golfklubbor, Vindsurfingbräda, Skidor, etc. Skall du vandra och känner att du har utrustning som inte täcks av din hemförsäkring kan du teckna ett förstärkt reseskydd. Vid grupp eller konferens resor kan man ta en extra försäkring för hela gruppen. Du som är med i en cykelklubb och ni är ett antal som åker på en cykelresa för att träna tillsammans så kan även ni teckna ett förstärkt reseskydd .

Delvis utnyttjande

delvis, utebliven

Om du uteblir från angivna transporter eller avstår från att utnyttja de olika delar som ingår i resan, får du ingen ersättning. En flygresa kan pga, luftfartsmyndigheternas bestämmelser inte ändras sedan resan påbörjats eller skulle påbörjats. Förlängning, avkortning eller förändring av anslutning i utlandet är följaktligen inte möjlig. Man kan inte heller få ersättning om man valt att inte utnyttja inkvartering, måltid etc. Vissa reguljär biljetter är ombokningsbara (mot avgift) och ger på så sätt möjlighet att ändra hemresan eller resrutten. Kontrollera vad som gäller vid bokningstillfället.

Inför Resan

Travel Day

Inför en resa som tex, en Träningsresa, Cykelresa, Vandringsresa, Yogaresa, Wellnessresa, Löpresa, Simresa etc, är det lätt att glömma olika saker. Även om du är resvan är det lätt hänt att man glömmer något och detta är helt mänskligt. Ibland tar man med sig för mycket och åker hem tex, med oanvända kläder, har med sig fel adapters, datorer som inte använts. Det finns ett enkel trick och det är att göra en lista och bocka av efterhand. Här märker du ganska snabbt om just den "där" saken är nödvändig.

Flygskatt

1:a April 2018

Från den 1:a April (ej något skämt) 2018 tillkom en lagstadgad flygskatt (2017:1200) på alla komersiella flygresor från Sverige. Skatten varierar mellan 60kr till 400 kronor per resenär beroende på slutdestination och tas ut för alla resenärer som är 2 år eller över. För mer information om den nya lagen samt vilket belopp som gäller för olika länder kan du söka på "Lag 2017:1200 om skatt på flygresor"

Försening

Ibland blir det förseningar

Alla flygbolag råkar dessvärre ut för förseningar för eller senare. Vi på Trawell och våra flygpartners gör i dessa fall allt för att lindra effekterna. Du kan dock inte räkna med att får ersättning för missad anslutning, taxiresor vid hemkomsten eller för övernattning på hotell, inte heller för telefonkostnader. För att undvika att du får extra omkostnader om flygtiderna ändras eller om förseningar uppstår, rekommenderar vi att du tecknar Allianz eller Goudas försäkringar som i dom flesta fall ger ersättning. Då förseningar kan förekomma uppmanar vi dig att ha god marginal om du har bokat anslutningar

Coacher / Ledare

egna ledare

Trawell har alltid egna erfarna och meriterade Svenska Coacher / Ledare / Resevärdar som tar hand om dig redan från incheckningen. Trawll´s personal finns på plats och på alla våra Hotell / Destinationer under hela din vistelse. Detta innebär att du alltid får hög servicenivå och hjälp på plats direkt. Vi är måna om att ge dig en hög kvalité med personlig service

Transfer

egen transfer

Vi har alltid Egna transferbussar som väntar på dig vid våra destinationer. Du betalar inget extra till och från våra hotell. Vi ser även till att ditt bagage kommer på och av våra bussar. För tex upplevelseresor eller resor som kräver fler transporter enligt program så ingår även transfer på dessa.

Notera att alla våra transferbussar är moderna, bekväma med luftkonditionering, säkerhetsbälte på samtliga platser och klarar alla krav som ställs för säkerhet. Trawell garanterar också att alla våra chaufförer är välutbildade med lång erfarenhet och följer alla gällande trafikregler. Vi har dessutom noll tolerans gällande Alkohol eller andra droger för samtliga av våra chaufförer. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Luftburen allergi

respektera andra

Om du har en luftburen allergi, exempelvis allergi mot jordnötter, måste du kontakta flygbolaget innan avresa. Flygbolagen kan aldrig garantera en helt jordnötsfri flygning.

Vego / Vegetarian

Vegetariskt

Du måste själv meddela researrangören vid din bokning att du är vegetarian eller vego för alternativ rätt på flyget och på din destination om mat ingår i ditt paket. Gör du inte så kan du inte räkna med att det finns vegetarisk rätt ombord på flyget.

Rumsbyte

byta rum!

Om du vill byta rum efter din ankomst till resmålet och om sådant byte kan ordnas, betalar du mellanskillnaden DIREKT till vår personal på plats. Du kommer då i samband med ett eventuelt byte få betala avbokningskostnaden för det ursprungliga bokade rummet. Det kan även tillkomma andra kostnader som du får betala extra på plats. 

Hotell Klassificering

finns det olika?

Varje av våra hotell och semesteranläggningar är Premium (4-5*****) om inget annat anges vid en specialbeställning eller eget önskemål. Vi följer respektive lands turistmyndighet och Internationella Officiella regler gällande klassificering.

En fråga vi ofta får är varför vi inte sätter "egna" klassificeringar som andra researrangörer gör? Det finns en rad olika orsaker till varför andra sätter sina egna klassificeringar. Det är till exempel vanligt att man höjer ett 3*** Hotell till 4**** (eller t.o.m högre) och många 2** Hotell blir 3*** enligt arrangörens "egna" klassificering.

Vi på trawell vill att du skall vara säker på att ett Hotells status skall gå att mäta enligt Internationellt hårt satta regler för Klassificering. Detta är anledningen till att vi på trawell inte skapar "egna" Klassificeringar.

Lokala Skatter

kostar det extra?

Lokala skatter och avgifter som finns på destinationen betalas direkt på plats utav resenären. I princip hela Europa har infört sådana lokala turistskatter. För ett 5***** Hotell innebär detta att resenären får betala 4 Euro per natt i skatt. För ett 4**** Hotell betalar resenären 3 Euro per natt. Och så vidare nedåt. Visa Hotell har även andra avgifter som resenären betalar på plats direkt eller vid sin utcheckning.

Förbehåll för ändringar

Vi reserverar oss

Vi förbehåller oss rätt att innan ett avtal träffas med resenären, vidta ändringar av såväl lämnade uppgifter och de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för eventuella tryck och och korrekturfel som kan uppstå.

Montrealkonventionen

skadestånd

Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

Montrealkonventionen reglerar och eventuellt begränsar transportörens / flygbolagens skadeståndsansvar för dödsfall eller skada för bagage som förstörts, förlorats, eller skadats samt för förseningar

Förbehåll utflykter

ändringar gällande utflykter

Eftersom samtliga av våra förbokade utflykter betalas i Euro eller US Dollars står du som resenär för den eventuella valutakurs avvikelsen vid bokning. Köp av utflykt och tillägg hemifrån sker till fast pris.

Innehållet i en viss utflykt kan på grund av olika omständigheter komma att ändras under pågående säsong, i vissa fall kan utflykter även helt utgå. Likaså kan priset justeras under säsongen

Ändras flyg eller hotell så att inbokad utflykt ej kan genomföras återbetalas utflyktens pris om inte en annan likvärdig utflykt kan erbjudas.

Minimiantal krävs för att en utflykt skall kunna genomföras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utflykt om minimiantalet inte uppfylls senast 12 timmar före utflyktens avgång.

Utflykter kan komma att ställas in med kort varsel på grund av väder, strejk, eller andra yttre omständigheter som trawell inte kan råda över.

Vi påtar oss ej kostnader som uppstår i samband med att vi tvingas ställa in en utflykt.

Hotell Ändring

ändringar gällande hotell

Om hotell måste ändras på plats och som ligger utanför Trawell´s kontroll pga olika omständigheter förbehåller vi oss rätten att göra nödvändiga ändringar . Du flyttas då till liknande klass eller högre

Avbeställning resa

avboka resa

Om du vill avbeställa din resa skall detta ALLTID ske skriftligt för att det skall bli gällande. Se resevillkoren vad som gäller och vilka kostnader som tillkommer för en eventuell avbokning.

Köper du en Paketresa med extra val som du önskar gäller 100% åtagande för resenären.

Ändringar

ändringar i avtalet

För varje ändring som sker i reseavtalet mellan parterna och som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 200 SEK.

För byte av namn eller andra ändringar på tex flybiljetten är kostnaden för tillfället 500 SEK.

Paketresor

allmänna villkor

För resan gäller Svenska resebyrå - och arrangörsföreningens (SRF) allmänna gällande från 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor (resevillkor). Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser och andra omständigheter på resmålet.

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning.

Programändringar

förändringar i program

Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Till exempel kan ett flyg bli försenat i en annan del av världen - med förseningar och tidtabellsändringar som följd.

I andra fall kan en pool gå sönder och kräva tidskrävande reparationer eller måste stängas av annan orsak. Hotelländring på grund av orsak utanför arrangörens kontroll. Ett nytt bygge sätts igång, utan förvarning och skymmer sikten mot havet tex. Så snart händelser som innebär väsentliga ändringar i arrangemanget kommer till vår kännedom meddelar vi resenär skriftligt eller per telefon. Om ändringarna har avgörande betydelse för arrangemangets genomförande erbjuder vi annan resa om vi kan eller återbetalar hela eller delar av resans pris. Utfärder, teater, vinprovning, cykelutflykt och liknande evenemang kan ändras av orsaker utanför vår kontroll. Sådana ändringar kan ske med kort varsel och utgör inte alltid grund för återbetalning

Flyget vid konkurs

Flygbolaget för konkurs

Skulle vår flygpartner, dvs flygbolaget göra konkurs strax innan avresa förbehåller sig researrangören att ändra mål destination. Dock kommer samma standard att erbjudas vad gäller boende, mat, mm. Att göra en sådan ändring kan tex, bero på att det finns inga andra flyg direkt till den beställda destinationen. Skulle någon flygpartner göra konkurs under din vistelse kommer du att flygas hem med annan part. Dock kan det bli från annan flygplats än den på destinationen.

©2019 by Trawell AB Sweden. All material är Trawell AB´s egendom och skyddas utav upphovsrätten